ANBI

ANBI Publicatieformulier

Het Standaardformulier publicatieplicht voor ANBI vermogensfondsen van 2023 is hier als pdf-bestand te downloaden.

Download (295.5 kio)

Zwitserland

Door hun bezit en vermogen in 1947 onder te brengen in de Fondation Custodia, heeft het echtpaar Lugt ervoor gezorgd dat de activiteiten ook na hun dood konden worden voortgezet. De Fondation Custodia is opgericht naar Zwitsers recht overeenkomstig artikel 80 e.v. van het Zwitsers Burgerlijk Wetboek (Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ZGB). De reden daarvan is terug te voeren op de Tweede Wereldoorlog. Een deel van de Collectie Lugt was tijdens de oorlog in bezet Nederland achtergebleven en na de terugkeer van de familie Lugt bleken er talloze kunstvoorwerpen en waardevolle boeken te zijn verdwenen. Lugt was van mening dat het veiliger zou zijn wanneer hij zijn bezit in een Zwitserse stichting zou onderbrengen, omdat bezittingen van een neutraal land door de oorlogvoerende partijen meestal worden gerespecteerd. De oprichtingsakte van de Fondation Custodia dateert van 9 juli 1947. Toezicht op de naleving van de statuten vindt plaats door de Stiftungsaufsicht beider Basel in Zwitserland. Door de Zwitserse overheid wordt de Fondation Custodia gezien als een algemeen nut beogende instelling.

De Fondation Custodia is ingeschreven bij het Canton Basel-Stadt onder het identificatienummer (Unternehmens-Identifikationsnummer UID) CHE-100.631.247. Het LEI-nummer (Legal Entity Identifier) is 506 700 68J Q0W S48 3SK 21.

 

Nederland

Vanaf 1 januari 2008 is de Fondation Custodia erkend als een ANBI (een algemeen nut beogende instelling). Bij de Kamer van Koophandel staat de Fondation Custodia geregistreerd onder nummer 71094261 en het fiscaal nummer is 76 56 968.

 

Frankrijk

In Frankrijk heeft de Fondation Custodia de status van fondation reconnue d’utilité publique en is geregistreerd onder het SIREN-nummer 323 307 009. De Fondation Custodia is niet ingeschreven bij de Franse Kamer van Koophandel. De Franse vestiging van de Fondation Custodia bevindt zich aan 121 rue de Lille, in het zevende arrondissement van Parijs.

 

Fonds de Dotation Frits Lugt

In 2013 werd door de Fondation Custodia in Frankrijk een fonds opgericht, het Fonds de Dotation Frits Lugt, om schenkingen en legaten van individuen in Frankrijk (Franse staatsburgers of individuen met onroerend goed in Frankrijk) te vergemakkelijken. Het Fonds de Dotation Frits Lugt is in Frankrijk geregistreerd onder het SIREN-nummer 800 205 783. Voor meer informatie over het Fonds de Dotation Frits Lugt kunt u contact opnemen met Ger Luijten, directeur van de Fondation Custodia, op +33 (0)1 47 05 75 19 of via coll.lugt@fondationcustodia.fr.

 

Stichting Simplicitas

De Fondation Custodia wordt financieel ondersteund door de Nederlandse Stichting Simplicitas waarin een deel van het vermogen dat het echtpaar Lugt voor de Fondation Custodia had bestemd, is ingebracht. Tussen de Fondation Custodia en Stichting Simplicitas bestaat een personele unie: de bestuursleden zijn dezelfde bestuursleden met dezelfde titels en functies. De enige activiteit van de Stichting Simplicitas is het steunen van de Fondation Custodia. Stichting Simplicitas is in 1950 opgericht in Den Haag.

Vanaf 1 januari 2008 wordt Stichting Simplicitas erkend als een ANBI (een algemeen nut beogende instelling). Bij de Kamer van Koophandel staat Stichting Simplicitas geregistreerd onder nummer 41151892. Het LEI-nummer (Legal Entity Identifier) is 724 500 HQI BNA V5A Y3L 64. Het fiscale nummer van Stichting Simplicitas is 8035 80 277.

De website van Stichting Simplicitas is www.stichtingsimplicitas.nl.