Frits en To Lugt Studiefonds

Het Frits en To Lugt Studiefonds steunt op bescheiden schaal onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op het verzamelgebied van de Fondation Custodia (met name werken op papier en verzamelgeschiedenis).

Financiële steun kan worden aangevraagd voor publicaties, seminars, symposia, studiereizen en materiaalkosten.

Onderbouwde aanvragen (met een omschrijving van het project en het specifieke doel waarvoor steun wordt gevraagd) kunnen worden gedaan aan:

secretaris@fondationcustodia.nl

of

Bestuurssecretariaat Fondation Custodia
t.a.v. mw. mr. C.H.M. Koch
Driebergsestraatweg 27
3941 ZS Doorn
Nederland