Jacoba Lugt-Klever Fellowship

Ter nagedachtenis aan Jacoba Lugt-Klever (1888-1969), echtgenote van de verzamelaar Frits Lugt en mede-oprichtster van de Fondation Custodia, stelt deze stichting in samenwerking met het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis met ingang van 2019 een tweejarig fellowship beschikbaar voor kunsthistorisch onderzoek.

Jacoba Lugt-Klever (1888-1969)

Het fellowship is in het leven geroepen om recht te doen aan één van de aspecten van de missie van de Fondation Custodia: het wetenschappelijk opleiden van jonge kunsthistorici op het gebied van ‘kunst op papier’. Eén van de doelstellingen uit artikel 3 van de Statuten van de Fondation Custodia is immers het toekennen van beurzen aan Nederlanders als het budget dat toelaat: “Het eventuele extra inkomen van de stichting kan worden gebruikt voor het verlenen van beurzen aan Nederlanders./Le surplus éventuel des revenus de la fondation pourra être utilisé en vue de l’attribution de bourses à des ressortissants hollandais”. Het beoogde onderzoek dient te zijn gerelateerd aan de voornaamste verzamelgebieden van de Fondation Custodia / Collectie Frits Lugt, te weten West-Europese teken- en prentkunst (‘kunst op papier’), geïllustreerde boeken van de zestiende tot de late negentiende eeuw, plein-air olieverfschetsen en autografen.

Samenwerking tussen de Fondation Custodia en het RKD

Joyce Zelen, de eerste Jacoba Lugt-Klever Fellow in 2019
Foto: Erik Smits

Het fellowship is een samenwerking tussen de Fondation Custodia en het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag. De beurs biedt een ervaren onderzoeker de mogelijkheid twee jaar lang voltijds onderzoek te verrichten in Nederland (Den Haag) gerelateerd aan het verzamelgebied van de Fondation Custodia en haar stichters. Dat wil zeggen: op het gebied van tekeningen, prenten, kunstenaarsautografen, geïllustreerde boeken en olieverfschetsen. De aanvrager van de beurs kan zelf een onderwerp voorstellen of aansluiten bij lopende onderzoeksprojecten, zoals Nederlandse en Vlaamse zeventiende-eeuwse figuurstudies, schetsboeken van Nederlandse kunstenaars circa 1530-1800 (een nieuw op te starten project in het RKD) of een onderwerp op het gebied van het Nederlandse geïllustreerde boek uit de zestiende en zeventiende eeuw. Ook kan het onderzoek monografisch van aard zijn en zich richten op het oeuvre van een of meerdere Europese tekenaars, prentontwerpers, graveurs of prentuitgevers. Het onderzoek dient uit te monden in een publicatie.

Dit fellowship wordt ondergebracht bij het RKD in Den Haag, dat bij het echtpaar Lugt-Klever zo’n belangrijke plaats innam. Het onderzoek dat in het kader van het Jacoba Lugt-Klever fellowship zal worden verricht, wordt mede begeleid door medewerkers van het RKD. De aanvragen worden beoordeeld door een commissie waarin de directeur van de Fondation Custodia, één of twee kunsthistorische bestuursleden van het bestuur van de Fondation Custodia en een senior-onderzoeker van het RKD zitting hebben. De beurs wordt aangekondigd op de websites van de Fondation Custodia, het RKD, het Rijksmuseum, de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (OSK) en de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK).