RKD Den Haag

Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

In 1932 opende het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie, thans het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis genoemd, zijn deuren in Den Haag. Het RKD dankt zijn bestaan aan de grote collectie beelddocumentatie en catalogi over de kunst van de Nederlanden. Frits Lugt was één van de grondleggers van het RKD, tezamen met dr. Cornelis Hofstede de Groot en Jhr. mr. dr. Eltjo Aldegondus van Beresteyn.

Plaquette aangeboden bij de oprichting van het RKD met daarop de namen van de drie grondleggers

Nog vóór de opening in 1932 schonk Frits Lugt het RKD ruim 100.000 reproducties van schilderijen en tekeningen, 22.000 veilingcatalogi (bij elkaar meer dan 145 strekkende meter) en zo’n 7.500 boeken. In de loop der jaren werd de collectie aangevuld en uitgebreid tot het internationaal toonaangevende kunsthistorisch documentatiecentrum dat het vandaag de dag is. Het RKD behoort met de analoge en digitale collecties van beelddocumentatie, bibliotheek en archivalia tot de belangrijkste kunsthistorische kenniscentra ter wereld.

Foto’s: RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Gerrit Schreurs

Samenwerking met en het steunen van het RKD valt onder de in artikel 3 van de Statuten van de Fondation Custodia genoemde doelstellingen: “De stichting heeft ten doel […] in het bijzonder het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te ondersteunen./La fondation a pour but (…) de donner son appui au Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie".

Meer informatie vindt u op de website van het RKD: rkd.nl.