Stijn Alsteens benoemd tot directeur van de Fondation Custodia

Het bestuur van de Fondation Custodia heeft het genoegen de benoeming te kunnen aankondigen van Stijn Alsteens als haar nieuwe directeur. Hij zal per 1 april 2024 Ger Luijten opvolgen, die in december 2022 plotseling overleed.

Stijn Alsteens, nieuwe directeur van de Fondation Custodia
© David Atlan

Stijn Alsteens, geboren in 1976 te Leuven, is een vooraanstaand kenner van oude tekeningen, met name die uit de Nederlanden, en momenteel hoofd van de afdeling oude tekeningen bij het internationale veilinghuis Christie’s. Voordien was hij als conservator verbonden aan de Fondation Custodia in Parijs (2001-2006) en aan het Department of Drawings and Prints van The Metropolitan Museum of Art in New York (2006-2016). Zijn kennis en brede ervaring, zijn internationale loopbaan en zijn enthousiasme voor de oude teken- en prentkunst maken hem bij uitstek geschikt om het werk van Frits Lugt en zijn opvolgers op niveau voort te zetten. Het ontsluiten en uitbreiden van de verzameling en de wens die met een zo groot mogelijk publiek te delen zullen daarbij voorop blijven staan.

Alsteens studeerde Russisch en kunstgeschiedenis in Leuven en Amsterdam. Hij publiceerde talrijke artikelen en recensies in vaktijdschriften en werkte mee aan tentoonstellingen in Europese en Amerikaanse musea. Tot zijn belangrijkste publicaties behoren Paysages de France dessinés par Lambert Doomer et les artistes hollandais et flamands des XVIe et XVIIe siècles (2008); zijn bijdragen aan de catalogi van Man, Myth and Sensual Pleasures. Jan Gossart’s Renaissance (2010), Dürer and Beyond. Central European Drawings in The Metropolitan Museum of Art, 1400-1700 (2012), en Grand Design. Pieter Coecke van Aelst and Renaissance Tapestry (2014), alle drie tentoonstellingen in The Metropolitan Museum of Art; aan Pleasure and Piety. The Art of Joachim Wtewael (2015), een tentoonstelling in Utrecht, Washington en Houston; en aan Dürer’s Journeys. Travels of a Renaissance Artist (2021), in Londen en Aken. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor Van Dyck. The Anatomy of Portraiture, een tentoonstelling in The Frick Collection in New York (2016). Bij Christie’s werden onder zijn leiding de veilingen georganiseerd van onder meer Lucas van Leydens Staande jongeman (2018), Leonardo da Vinci’s Kop van een beer (2019), Jean-Honoré Fragonards Ingedutte jonge vrouw (2021), Michelangelo’s Naakte man en twee andere figuren (2022) en Jean-Baptiste Oudry’s Album met illustraties voor de Fabels van Jean de La Fontaine (2023), die wereldrecords vestigden voor deze kunstenaars.

Stijn Alsteens: ‘Meer dan enige andere plek heeft de Collection Frits Lugt mij als kunsthistoricus gevormd, en het is een grote eer er nu als directeur terug te mogen keren. De verzamelingen die Frits en Jacoba Lugt-Klever in de loop van hun lange levens hebben samengebracht, verder verrijkt na hun dood, zullen een bron van inspiratie blijven voor het programma van tentoonstellingen, aanwinsten en publicaties waaraan ik met het bestuur en de medewerkers van de Fondation Custodia vorm hoop te gaan geven. Lugt was niet alleen een belangrijk kunsthistoricus maar ook een bezield liefhebber, en ik kijk ernaar uit zijn verwondering over kunst te delen met een breed publiek – in Parijs en ver daarbuiten.’

De Fondation Custodia is een te Parijs gevestigde, vanuit Nederland bestuurde stichting naar Zwitsers recht, in 1947 opgericht door het Nederlandse verzamelaarsechtpaar Frits Lugt (1884-1970) en Jacoba Lugt-Klever (1888-1969) om hun verzameling, bekend als de Collection Frits Lugt, te beheren en hun activiteiten voort te zetten. De collectie omvat schilderijen, prenten, kunstenaarsbrieven, zeldzame en oude boeken, Indiase miniaturen, oudheden en Chinees porselein, maar ze is vooral bekend om haar onschatbare bezit aan tekeningen van oude meesters. Met een vijfentwintigtal medewerkers in vaste dienst wordt de Collection Frits Lugt nog steeds uitgebreid middels een actief aanwinstenbeleid. Ze organiseert tentoonstellingen over een breed aantal onderwerpen maar met een nadruk op de zwaartepunten in de eigen verzameling, verzorgt catalogi en andere publicaties, onderhoudt een intensief internationaal bruikleenverkeer en draagt bij aan de opleiding van jonge kunsthistorici met belangstelling voor de oude teken- en prentkunst. Zowel de verzameling als de omvangrijke kunstbibliotheek zijn toegankelijk voor kunsthistorici en andere belangstellenden. Ook zet ze het pionierswerk van Frits Lugt op het gebied van verzamelaarsmerken voort middels de database Les Marques de collections de dessins et d’estampes (http://www.marquesdecollections.fr).

Voor meer informatie over de Fondation Custodia, zie de website https://www.fondationcustodia.fr.

Doorn, 1 december 2023